Kalender

19:00-21:30

Årsmøte

Årsmøtet er Miljøpartiet De Grønne Lyngen sitt høyeste organ, og stedet der rammene settes for politisk virksomhet i 2017. På årsmøtet blir det nye styret valgt, ...

Åpent møte for alle medlemmer av Miljøpartiet De Grønne Lyngen og miljøinteresserte Lyngenbeboere.

Sted: Biblioteket...

19:00-21:00

Medlemsmøte mai 2017

Åpent møte for alle medlemmer av Miljøpartiet De Grønne Lyngen og miljøinteresserte Lyngenbeboere.

Sted: Ikke fastsatt...

Åpent møte for alle medlemmer av Miljøpartiet De Grønne Lyngen og miljøinteresserte Lyngenbeboere.

Sted: Ikke fastsatt...

Åpent møte for alle medlemmer av Miljøpartiet De Grønne Lyngen og miljøinteresserte Lyngenbeboere.

Sted: Ikke fastsatt...

Åpent møte for alle medlemmer av Miljøpartiet De Grønne Lyngen og miljøinteresserte Lyngenbeboere.

Sted: Ikke fastsatt...