Årsmøte

Årsmøtet er Miljøpartiet De Grønne Lyngen sitt høyeste organ, og stedet der rammene settes for politisk virksomhet i 2017. På årsmøtet blir det nye styret valgt, her vedtas eventuelle resolusjoner, og aktivitetsplanen bestemmes. Det blir selvsagt også en hyggelig sosial happening for alle medlemmene.