Medlemsmøte mars 2017

Åpent møte for alle medlemmer av Miljøpartiet De Grønne Lyngen og miljøinteresserte Lyngenbeboere.

Sted: Biblioteket

Tema:

  • Plast: plast i havet, i nærmiljøet, hva kan vi gjøre lokalt for å redusere plastforbruket?
  • Oppdrett: Akvaplan Niva trakk søknaden, men kampen for et bærekraftig havbruk fortsetter.
  • Homofili: MDG ønsker å være rause og inkluderende. Kan vi bidra til at de av Lyngens innbyggere som fortsatt i 2017 blir ekskludert og stemplet føler seg verdsatt?
  • Kommuneplanens samfunns- og arealdel er til rullering, har vi innspill?

Nye medlemmer er også velkomne! Det blir enkel servering.

Une kommer nok neppe, men det gjør kanskje du?