Fotocredit: Andreas Holm

Oppdrett tømmer fjorden for fisk

Lokale fiskere i Lyngen er fortvilet over konsekvensene som oppdrettsindustrien skaper. De forteller om en fjord som er fri for fisk og en akutt fare for deres bedrifters framtid.

10. september 2015

- Min bestefar sa, at i framtiden må man vel smi en fisk i tre for å vise hvordan de ser ut. Det er ikke så langt unna at det blir en realitet. Fisker (90)

-Industrien og politikerne bryr seg kun om de store pengene og tenker ikke på oss små lokale aktører, sier en 90 år gammel fisker som har drevet fiske i Lyngen store deler av sitt liv.

På onsdag sa Lyngen kommunestyre ja til kystsoneplanen for Tromsøregionen. Planen åpner for nye områder for oppdrettsindustrien og dette er noe som kan gi alvorlige negative konsekvenser for lokalt næringsliv, selv om det ikke legges opp til nye lokaliteter innen for Lyngens kommungrense. To av de nye områden i planen ligger midt i rekefelt, noe som vekker spørsmål hos bedriften Lyngen reker.

– Det er alvorlig hvis man legger beslag på areal som er viktig for næringen, sier Karin Olsen, daglig leder for Lyngen Reker AS. Man kan ikke gamble med miljøet og bestanden i våre fjorder, vi må tenke bærekraftig og langsiktig, sier Olsen.

Tøffe dager på lobb for Eirik Johansen (20)

Lyngen kommunestyre stemte ja til en kystsoneplan som i verste fall kan føre til utflytting av både innbyggere og bedrifter. Den unge fiskeren Eirik Johansen som driver Johansen Kyst- og Havfiske vurderer å flytte sin bedrift fra Lyngen kommune.
Fiskenæringen i Lyngen blir ikke hørt på, og på grunn av oppdrettsindustrien må man langt ut for å drive med fiske, noe som påvirker familielivet. I det lange løpet kan dette lede til at vi flytter herfra, sier Johansen.

Det eneste partiet som konsekvent sier nei til oppdrettsindustrien i Lyngen er Miljøpartiet De Grønne.

– Vi ønsker levende lokalsamfunn. Bærekraftig tenking gir framtidige generasjoner mulighet til å få oppleve fisking i fjordene. Kommer vi inn i kommunestyret skal vi kjempe for å få stoppe planene om utvidelse oppdrettsindustrien, sier førstekandidaten Mikal Nerberg.