vi mener

Leserinnlegg om etablering av oppdrett i Ullsfjord

Akvaplan niva har under påskudd av å drive forskning søkt om dispensasjon fra interkommunal kystsoneplan for etablering av havbrukslokalitet i Ullsfjord.
Legg...

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

Vi mener det er helt naturlig at planen inneholder strategier i forhold til miljø og klima, med strategier i forhold til for eksempel miljøvennlig energiproduksjon. ...

Leserinnlegg om e-helse

De Grønne vil være med å påvirke morgendagens helsetjeneste ved å ta i bruk elektroniske løsninger, som både er helsebringende, ...

Innspill til interkommunal kystsoneplan

Innspill til Interkommunal kystsoneplan for Gaivouna/Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune

...

Leserinnlegg om vår ungdomssatsning

Lyngen kommune skal bli den kuleste landsbygda å vokse opp i gjennom tiltak koblet til den fantastiske naturen vi har. Alle skal føle seg ønsket og velkommen ved å...