Fotocredit: De Grønne Lyngen

Valgprogram

Her er satsningsområdene våre for lokalvalget i 2015:

22. august 2015

- Vi tror det mulig å skape levedyktige bygder med meningsfull hverdag for alle, uten å ødelegge for framtidige generasjoner

Areal og natur

Helhetlig forvaltning av våre ressurser for framtidige generasjoner

 • Omstille oppdrettsindustrien
 • Stimulere til økologisk landbruk og kortreist mat
 • Klimaplan og naturmangfold

Grønn kommune

Synlig og anderledes kommune med grønn profil

 • Grønne innkjøpsordninger
 • Frisk og grønn kommuneadministrasjon med styrket lokaldemokrati
 • Gjenbruk og vedlikehold

Grønt næringsliv

Satsing på et bærekraftig og innovativt næringsliv med lokal forankring

 • Støtte grønn innovasjon
 • Legge til rette for grønne gründere
 • Grønn reiselivssatsning

Ungdom

Norges kuleste landsbygd å vokse opp i!

 • Vi vil sende ut positive ambassadører fra bygda vår
 • Etablere aktivitetsområdet Eidebakken
 • Introdusere alpine glæder

Helse

En ny og framtidsrettet folkehelsepolitikk

 • Brolegge generasjonskløfta ved å inkludere de unge og løfte de eldre fram i samfunnet
 • Foregangskommune i utvikling og bruk av elektroniske helsetjenester
 • Bruke våre naturgitte premisser i friskhetssatsningen
Listekandidater

Med bevissthet til tilhørighet og med blikket framover, kan vi sammen skape grønne lokalsamfunn med økt livskvalitet. Det er derfor vi går til valg på “Positiv, ung og entusiastisk.”