Fotocredit: skjermdump Framtid i Nord

Leserinnlegg om vår ungdomssatsning

Lyngen kommune skal bli den kuleste landsbygda å vokse opp i gjennom tiltak koblet til den fantastiske naturen vi har. Alle skal føle seg ønsket og velkommen ved å tilby varierte og spennende aktiviteter samt oppegående fasiliteter.

13. september 2015

I Miljøpartiet De Grønnes politikk er frivillighet en kjernesak lokalt, såvel som nasjonalt. Vi i De Grønne Lyngen er allerede sterkt innvolvert i dette arbeidet og vi vil nå bruke vår politiske posisjon til å fremme det ytterligere. Ved stimulere dugnadsinsatsen, og samkjøre tilbud, vil vi skape et eierforhold og kjærlighet til området og regionen

Eidebakken Aktivitetsområde

De som spiller fotball og går på langrenn har et flott tilbud i dag i Lyngen, men hva med resten? Vi må til å begynne med kartlegge hvilke andre interesser vi også må løfte fram. Av flere aktiviteter ungdommen har nevnt, blir klatring trukket fram som noe flere ønsker å utforske. Derfor støtter De Grønne Lyngen den nye klatreklubben som blant annet jobber for å få bygd en klatrevegg i Lyngenhallen. Klatring er en perfekt aktivitet i kommunen vår, i og med at dette kan utøves i nærmiljøet.
I tilknytning til klatreveggen ønsker vi at en tredjedel av lyngenhallen blir permanent flerbrukshall. Der vil det være tilrettelagt for badminton, volleyball, zumba, handball, turn og så videre. En slik utnyttelse av eksisterenede areal vil gi fantastiske muligheter til et mangfoldig tilbud.

 

- Vi ønsker å oppmuntre den flotte dugnandsånden i Lyngen med å utvide områdene slik at man skaper muligheter for sykling og skogkjøring

En annen aktivitet som vokser raskt er terrengsykling. Terrengsykling er en aktivitet som passer både for voksne og ungdommer og dette bør vi dyrke. Merking og utbygging av sykkelvennlige stier og utnyttelse av den flotte alpinbakken med heisen sommertid er bare to eksempel av tiltak for svært små investeringer. Alpinbakken kunne blitt en fantastisk sykkelpark! Vi ønsker å oppmuntre den flotte dugnandsånden i Lyngen med å utvide områdene slik at man skaper muligheter for sykling og skogkjøring. Gjennom slike tiltak, med flere traseer og frikjøringsløyper, kan Lyngen kommune få tilreisende ungdommer fra hele regionen sommerstid og vinterstid i tillegg vil det bedre tilbudet for turister. Vi ønsker gjennom samarbeid med grunneiere at det også tilrettelegges for å “hente” fart for egen maskin forbi heisen. Det går en flott skogsveg ved siden av bakken, ved å tynne ut skogen i områdene over bakken vil en åpne opp en hel verden av frikjøringsmuligheter.

Ved å få Eidebakken Aktivitetsområde opp å gå vil Lyngen Kommune gi et helhetlig og stimulerende tilbud for lokal og regianal ungdom slik at de kan oppleve tilhørighet og mestringsfølelse. Dette tror vi i De Grønne Lyngen kommer til å skape særdeles gode ambasadører for kommunen og plassen og samtidig et ønske om å flytte tilbake etter endt utdanning.

Andreas Holm
7.kandidat, Miljøpartiet De Grønne Lyngen